Χωρίς προβλήματα και με εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,