Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΤουρισμόςΤουρίστες: Ποιοι θα πληρώνουν στα Κέντρα Υγείας – Πόσο θα κοστίζουν οι...

Τουρίστες: Ποιοι θα πληρώνουν στα Κέντρα Υγείας – Πόσο θα κοστίζουν οι επισκέψεις

- Advertisement -

Υπενθυμιστική εγκύκλιο που αφορά στην είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Αυτές περιλαμβάνουν Κέντρα Υγείας, τακτικά εξωτερικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων.

Η αμοιβή καθορίζεται στα 20 ευρώ ανά επίσκεψη. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες παροχές ασθενείας σε είδος, όπως εξετάσεις αίματος και απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες χρεώνονται επιπλέον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη αυτή καταβάλλεται ιδιωτικά από τους επισκέπτες, με δύο εξαιρέσεις:

  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), για τους οποίους η δαπάνη καλύπτεται μέσω των Οργανισμών Σύνδεσης κρατών-μελών Ε.Ε./Ε.Ο.Χ./Ελβετίας.
  • Δικαιούχοι του άρθρου 33 του ν. 4368/2016.

Ηλεκτρονικά Τερματικά και Διαχείριση Εσόδων

Τα Κέντρα Υγείας διαθέτουν τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS) συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ). Τα έσοδα που προκύπτουν από τις πληρωμές πιστώνονται σε κωδικό αριθμό εσόδου συναφούς περιεχομένου προς τους προϋπολογισμούς των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Κέντρων Υγείας.

Κατά την προσέλευση στις δομές υγείας εξετάζεται η ασφαλιστική ικανότητα του προσερχομένου. Αν ο ασφαλισμένος διαθέτει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης ΕΚΑΑ, οι προβλεπόμενες υπηρεσίες παρέχονται χωρίς χρέωση. Αν δεν διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα ή η διάρκεια ισχύος τους έχει λήξει, πρέπει να καταβάλει ιδιωτικά τη δαπάνη των 20 ευρώ.

Για ασφαλισμένους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε., οι δημόσιες δομές εισπράττουν την προβλεπόμενη δαπάνη των 20 ευρώ, εκτός από τους δικαιούχους της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας – Κεμπέκ. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι η καθιέρωση αμοιβής δεν καταλαμβάνει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, την οποία υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, καλούνται όλες οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση της καταγραφής στο σημείο υποδοχής των προσερχομένων στις δημόσιες δομές ΠΦΥ.

Από την κοινοποίηση της εγκυκλίου, τίθεται οι εξής προθεσμίες στους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών:
α) ενός μήνα για την συμμόρφωση και εφαρμογή των προβλεπόμενων σε αυτή από τα Κέντρα Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων δομών αυτών που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές, τα οποία δεν διαθέτουν POS.
β) 15 ημερών για την συμμόρφωση και εφαρμογή των προβλεπόμενων σε αυτή από τα Κέντρα Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων δομών αυτών που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές, τα οποία ήδη διαθέτουν POS.

- Advertisement -

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός Επικοινωνίας 

Διαβάστε Ακόμα