Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕκπαίδευση - ΠαιδείαΜαθήματα Πρώτων Βοηθειών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με πρωτοτυπία πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική επίσκεψη από τους  καταρτιζόμενους – εκπαιδευόμενους του τμήματος «Βοηθού Ραδιολογίας Ακτινολογίας» από τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ./σύμφωνα με το ΦΕΚ 9/Α/19-1-2024) ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) και συγκεκριμένα στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ανατομίας – Παθολογικής Ανατομίας & Φυσιολογίας – Διατροφής, τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα πλαίσια των μαθημάτων των Πρώτων Βοηθειών (Εργαστήριο και Θεωρία), συνοδευόμενοι από την καθηγήτρια τους κυρία Σταματοπούλου Ελένη, PhD (c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πιστοποιημένη α) Prehospital Trauma Live Support, β) Διαχείριση Αεραγωγού, γ) ILS Provider Course, δ) BLS/AED Provider Course ε) ATLS, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησής Υπουργείο Παιδείας, Εκπαιδευτήρια Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) Επι.Ζω – Επιμόρφωση Ζωής, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK

Πραγματοποιήθηκε αρχικά ξενάγηση στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ανατομίας – Παθολογικής Ανατομίας & Φυσιολογίας – Διατροφής του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εν συνεχεία έλαβε χώρα η εκπαίδευση τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος της εξάσκησης με τα εκπαιδευτικά προπλάσματα εφαρμογής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε πραγματικό χρόνο, αναδεικνύοντας την ετοιμότητα τους και την ικανότητα ανταπόκρισης της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Ετελέσθη ταυτόχρονα θεωρητική και πρακτική επίδειξή τους, σε συνεργασία με πλήρωμα της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ και συγκεκριμένα με την αγαστή και ταυτόχρονη συνεργασία του ιατρού της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ, Θωρακοχειρουργού και Διευθυντή ΕΣΥ Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» κυρίου Ζαράγκα Στυλιανού, καθώς και σε συνεργασία με το υπόλοιπο πλήρωμα της κινητής μονάδας.

Οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύτηκαν από την καθηγήτρια τους κυρία Σταματοπούλου Ελένη με υποδειγματικά και εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία υποδείκνυαν την ανάγκη της άμεσης κινητοποίησης σε συνεργασία με το  πλήρωμα της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ στις διαδικασίες που ακολουθεί το πλήρωμα της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ, σε επείγοντα συμβάντα, όπως είναι για παράδειγμα μια  καρδιακή ανακοπή ή ένα σοβαρό τροχαίο με πολυτραυματία για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η επείγουσα διακομιδή τους στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, αναπτύσσοντας ικανότητες σε θέματα διαχείρισης του πολυτραυματία σύμφωνα με τις αρχές του PHTLS στην προνοσοκομειακή φροντίδα και του ATLS.

Οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι ο πολυτραυματίας χαρακτηρίζεται από κακώσεις σε περισσότερες από μία σωματικές κοιλότητες ή κακώσεις σε μία σωματική κοιλότητα και κάταγμα πυέλου ή κάκωση σε μία σωματική κοιλότητα και κάταγμα σε δύο μακρά οστά. Υπάρχει και ενδεχόμενο πνευμοθώρακα σε περίπτωση βαριάς τραυματικής κάκωσης του θώρακα με κατάγματα των οστέινων δομών του θωρακικού κλωβού. Η ακτινολογική διάγνωση του πνευμοθώρακα πιστοποιείται στην ακτινογραφία θώρακος από την ανάδειξη εστιακής ή γενικευμένης υπερδιαυγαστικότητας στην περιφέρεια των ημιθωρακίων και την εξαφάνιση των πνευμονικών αεραγωγών και αγγείων. Η αρχική φροντίδα περιλαμβάνει: τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, την εκτίμηση της βαρύτητας των τραυμάτων τους και τη διαλογή αυτών, την παροχή πρώτων βοηθειών και την διακομιδή των τραυματιών στα ΤΕΠ. Η πρωταρχική αξιολόγηση του τραυματία «Χρυσός Κανόνας» βασίζεται στην εκτίμηση των ζωτικών σημείων με το «ABCDE». Η πρώτη περίοδος για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία αρχίζει αφού σταθεροποιηθούν όλες οι ζωτικές λειτουργίες επιτυγχάνοντας «επαρκή οξυγόνωση», «αιμοδυναμική σταθερότητα» και «αντιμετώπιση της αιμορραγίας», και για να προληφθεί το τραύμα πρέπει να στοχεύεται ο ανθρώπινος παράγοντας στις παραμέτρους της κάκωσης σύμφωνα με «τα 4 Ε». Εκπαίδευση, Επιβολή, Επινόηση, Ερέθισμα.

Οι καταρτιζόμενοι έλαβαν γνώση για την εισαγωγή στην προνοσοκομειακή φροντίδα καθώς και την διαχείριση του αεραγωγού προνοσοκομειακά και τις καθιερωμένες προφυλάξεις στη διαχείριση του αεραγωγού, την αρχική εκτίμηση “ABCDE” και ακολούθως την Ακινητοποίηση της Σπονδυλικής Στήλης (Σ.Σ.) και την εκτίμηση κακώσεων του θώρακα. Επιπρόσθετα ενημερώθηκαν για την αξιολόγηση των κακώσεων του πολυτραυματία την τεχνική διάνοιξης αεραγωγού χωρίς εξοπλισμό (Head tilt/Chin lift) για τις υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού των πνευμόνων, τις μη επεμβατικές τεχνικές αερισμού πνευμόνων καθώς επίσης καταρτίστηκαν για την βασική & εξειδικευμένη διαχείριση αεραγωγού και τις ενδείξεις & τεχνικές ενδοτραχειακής διασωλήνωσης.

Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ακτινολογική προσέγγιση της αξιολόγησης του Πολυτραυματία στο ΤΕΠ με έμφαση στο ρόλο του «Βοηθού Ραδιολογίας και Ακτινολογίας», αναφορικά για παράδειγμα την ορθή τοποθέτηση του ασθενούς στο ακτινογραφικό μηχάνημα η οποία είναι η παραγωγή άρτιων και απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους, όπως καθορίζονται από τις συστάσεις και τις επιστημονικές προϋποθέσεις της κλινικής διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών καθότι ως απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» θα βοηθούν τον Τεχνολόγο Ακτινολόγο στο έργο του και θα συνεργάζονται στενά μαζί του για την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος και την αποδοτική χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων των μηχανημάτων και συσκευών.

Εν συνεχεία ενημερώθηκαν για την ομάδα τραύματος και το συντονισμό του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας προς τους ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει τα Νοσοκομεία να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή υποδοχής  για την αντιμετώπιση και διαχείριση αυτών των επειγόντων περιστατικών.

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και μέσα στο πλήρωμα της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε πρακτική εξάσκηση στη λειτουργία του εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των άλλων συσκευών και μηχανημάτων τόσο του αναπνευστήρα όσο του απινιδωτή αλλά και του αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ως προς την τεχνική ασφαλούς προσέγγισης του θύματος. Ακολούθως έγινε εκπαίδευση για το πώς διαχειριζόμαστε έναν ασθενή ο οποίος έχει επαπειλούμενο αεραγωγό και χρήζει άμεσης ενδοτραχειακής διασωλήνωσης καθώς επίσης και τα εξαρτήματα και την εφαρμογή αυτών όπου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να βοηθήσουν σε όλη τη διαδικασία διεκπεραίωσης του επείγοντος συμβάντος (λαρυγγικές μάσκες, κλπ).

Επιπρόσθετα εκπαιδεύτηκαν στις διαδικασίες εφαρμογής της παλμικής οξυμετρίας στην χρήση της συσκευής αναρρόφησης καθώς αναδείχθηκαν και τα φάρμακα τα οποία διαθέτει μία Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ, το πώς μπορούν να διαχειριστούν τη Μάσκα αυτοδιατεινόμενου ασκού Ambu αλλά και σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης το πως πραγματοποιείται η διακομιδή του νεκρού με τον ειδικό σάκο μεταφοράς στο νεκροτομείο.

Επίσης αναδείχθηκε όλος ο ειδικός και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός π.χ. αυχενικοί κηδεμόνες, αυχενικά κολάρα, νάρθηκες ακινητοποίησης τα οποία εφαρμόζονται για ευκολότερη και πληρέστερη ακινητοποίηση της άρθρωσης σε περίπτωση εξαρθρήματος. Δόθηκε έμφαση πως ποτέ δεν επιχειρούν την ανάταξη του εξαρθρήματος στον τόπο του ατυχήματος – και σε καμία περίπτωση προτού γίνει ο απαραίτητος ακτινολογικός έλεγχος. Εκτός από πιθανό εξάρθρημα, τη στιγμή της κάκωσης μπορεί να συμβεί και κάταγμα των οστών, κάτι που πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη και να αποκλείεται με τον ακτινολογικό έλεγχο, ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές αντιμετώπισης που εφαρμόζονται σε σοβαρές τραυματικές κακώσεις και επείγουσας διακομιδής των ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Όλοι οι καταρτιζόμενοι  ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στις εκπαιδευτικές αυτές διαδικασίες και η εμπειρία που αποκόμισαν είναι πολύτιμη καθώς αναδείχθηκε η εφαρμογή των πολιτικών της διεπιστημονικής και απαραίτητης διατομεακής συνεργασίας για την εφαρμογή μέτρων σε όλους του τομείς της, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και την Γενική Γραμματεία Δημοσίας Υγείας, Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021 – 2025 καθώς αποτελεί στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Υγείας ώστε να γίνει η Πρόληψη «τρόπος ζωής» για όλους τους Έλληνες πολίτες με το  τρίπτυχο πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση-θεραπεία.

Οι καταρτιζόμενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθότι έμειναν όλοι ευχαριστημένοι από την εκπαίδευση που αποκόμισαν και αποχώρησαν ενθουσιασμένοι διότι δεν είχαν παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν. Θεώρησαν αξιέπαινη την πρωτοβουλία της καθηγήτριάς κυρίας Σταματοπούλου Ελένης να διοργανώσει αυτή την εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία απέβη πολύ χρήσιμη και για την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να επαναλάβουν στο προσεχές μέλλον και άλλες ανάλογες επισκέψεις όπως αυτή.

 

 

Ευχαριστούμε το Διευθυντή του Εργαστηρίου της Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής, Καθηγητή κύριο Χανιώτη Δημήτριο και Πρόεδρο Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), τη Διεύθυνση του Σ.Α.Ε.Κ. Σχολή ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συγκεκριμένα την Διευθύντρια κυρία Ζήση Δέσποινα, τον  Υποδιευθυντή κύριο Καστή Στυλιανό και την Υποδιευθύντρια κυρία Καγιαβή Μαρία για την συμβολή τους ώστε να πραγματοποιηθεί η παρούσα Εκπαιδευτική Επίσκεψη.

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης και Δελτίου Τύπου

Ελένη Σταματοπούλου

PhD (c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πιστοποιημένη α) Prehospital Trauma Live Support, β) Διαχείριση αεραγωγού, γ) ILS Provider Course, δ) BLS/AED Provider Course ε) ATLS, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησής Υπουργείο Παιδείας, Εκπαιδευτήρια Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) Επι.Ζω – Επιμόρφωση Ζωής, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK

τηλ: 694.68.75.519

698.18.30.069

https://bisc.uniwa.gr/profile/stamatopoyloy-eleni/

https://bisc.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/99/2020/06/GetFileAttachment-16.pdf

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός Επικοινωνίας


 

Διαβάστε Ακόμα