Βόρεια Ελλάδα

Αποτελέσματα Εκλογών 2012 : Σερρών

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AkF7pe5HDlhNdGt5dEhxdWJrS09DVTl3Y04zX1BzbUE&transpose=0&headers=1&range=F1%3AH2&gid=10&pub=1","options":{"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}},{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}}],"booleanRole":"certainty","hAxis":{"useFormatFromData":true},"width":350,"height":92},"state":{},"chartType":"Table","chartName":"Chart 15"} ...

Αποτελέσματα Εκλογών 2012 : Πιερίας

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AkF7pe5HDlhNdGt5dEhxdWJrS09DVTl3Y04zX1BzbUE&transpose=0&headers=1&range=F1%3AH2&gid=9&pub=1","options":{"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}},{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}}],"booleanRole":"certainty","hAxis":{"useFormatFromData":true},"width":350,"height":92},"state":{},"chartType":"Table","chartName":"Chart 16"}

Αποτελέσματα Εκλογών 2012 : Χαλκιδικής

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AkF7pe5HDlhNdGt5dEhxdWJrS09DVTl3Y04zX1BzbUE&transpose=0&headers=1&range=F1%3AH2&gid=11&pub=1","options":{"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}},{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}}],"booleanRole":"certainty","hAxis":{"useFormatFromData":true},"width":280,"height":92},"state":{},"chartType":"Table","chartName":"Chart 14"}

Αποτελέσματα Εκλογών 2012 : Πέλλας

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AkF7pe5HDlhNdGt5dEhxdWJrS09DVTl3Y04zX1BzbUE&transpose=0&headers=1&range=F1%3AH2&gid=8&pub=1","options":{"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}},{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}}],"booleanRole":"certainty","hAxis":{"useFormatFromData":true},"width":350,"height":92},"state":{},"chartType":"Table","chartName":"Chart 17"}

Αποτελέσματα Εκλογών 2012 : Ημαθίας

{"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0AkF7pe5HDlhNdGt5dEhxdWJrS09DVTl3Y04zX1BzbUE&transpose=0&headers=1&range=F1%3AH2&gid=6&pub=1","options":{"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}},{"useFormatFromData":true,"viewWindowMode":"pretty","viewWindow":{}}],"booleanRole":"certainty","hAxis":{"useFormatFromData":true},"width":350,"height":92},"state":{},"chartType":"Table","chartName":"Chart 19"}