ΠΚΜ: Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ στην Ημαθία

ΠΚΜ: Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ στην Ημαθία

Η διανομή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα - Δείτε αναλυτικά 

Διανομή νωπών τροφίμων με πέντε κιλά στον κάθε ωφελούμενο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαϊου, Τρίτη 12 Μαϊου, Τετάρτη 13 Μαϊου 2020 από την Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ.

Ειδικότερα:

Σημεία διανομής:

1) Για τον Δήμο Βέροιας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης. (δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE).

Δευτέρα 11 Μαϊου, ώρα 08:00 – 14:00

Τρίτη 12 Μαϊου, ώρα 08:00 -14:00

Τετάρτη 13 Μαϊου ώρα 08:00 – 13:00

2) Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρεις- Σχοινάς, ως εξής:

Δευτέρα 11 Μαϊου, ώρα 08:00 – 14:30

Τρίτη 12 Μαϊου, ώρα 08:00 -14:00

3) Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής 3ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ Νάουσας ως εξής:

Τετάρτη 13 Μάϊου ώρα 08:30 – 17:00

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.

- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.
- Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα σημεία διανομής.