Πρόστιμο πανω από 800.000 ευρώ σε εννιά εταιρείες για νόθευση διαγωνισμού στην Πέλλα

Πρόστιμο πανω από 800.000 ευρώ σε εννιά εταιρείες για νόθευση διαγωνισμού στην Πέλλα

Πρόστιμο συνολικού ύψους 805.591 ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 9 τεχνικές εταιρείες, για καρτέλ, επί‭ διαγωνισμού δημοπράτησης δημόσιων έργων ‬ στο νομό Πέλλας, λαμβάνοντας υπόψη, κατ' εξαίρεση, την παρατεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε, μεταξύ άλλων, και τον κλάδο των κατασκευών.


Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή της, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σχετικά με τη νόθευση του διαγωνισμού «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση - Ανάπλαση Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας», διαπίστωσε ότι επιχειρήσεις‭ ‬συμμετείχαν‭ ‬σε‭ ‬συμφωνία‭ ‬‬ή/και‭ ‬εναρμονισμένη‭ ‬ ‭ ‬πρακτική‭ ‬με‭ ‬στόχο‭ ‬τη χειραγώγηση‭ ‬‬του‭ ‬επίμαχου‭ ‬διαγωνισμού,‭ ‬κατά‭ ‬παράβαση‭ ‬του‭ ‬άρθρου‭ ‬1‭ ‬του Ν.3959/2011.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από τη συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ‬φακέλου ‬της υπόθεσης, ‬προέκυψε ‬ότι ‬εννέα εταιρείες: ‬1) ‬Mηχανική Περιβάλλοντος Α‭Ε ‬2)‭ ‬ΕΡΓΑΣΙΣ‭ ‬Τεχνική ΑΕ‭ ‬3)‭ ‬‬Καρκανίας-Τεχνολογιλα‭ ‬Περιβάλλοντος ΑΕ‭ ‬4)‭ ΑΞΙΟΝ Τεχνική ΑΕ‭ 5)‭ ‬ΝΙΟΒΗ‭ ‬ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία,‭ ‬6)‭ ‬ΕΡΓΟΝΕΤ‭ ‬ ‭ ‬Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία,‭ ‬7) Λιμενική Ανώνυμη Εργοληπτική Εταιρεία, 8) Τεχνική Καβάλας Ε.Ε.- Τσεκμετζόγλου Δημήτρης και ΣΙΑ Ε.Ε, 9) Δασκαλούδης Α. Θεοδόσιος) συμμετείχαν‭ ‬στη‭ ‬νόθευση‭ ‬του‭ ‬επίμαχου‭ ‬διαγωνισμού‭ ‬στο‭ ‬νομό‭ ‬Πέλλας‭ ‬και πραγματοποίησαν‭ ‬προ‭ ‬της‭ ‬διεξαγωγής‭ ‬του‭ ‬‬διαγωνισμού,‭ ‬πολυμερή‭ ‬‬συνάντηση‭ ‬σε ξενοδοχείο της Έδεσσας, καθώς και άλλες επιμέρους συναντήσεις και επαφές μεταξύ τους στο πλαίσιο των οποίων κατήρτισαν σχέδιο για τον εκ των προτέρων: α) καθορισμό του αναδόχου του έργου, β) των προσφερόμενων εκπτώσεων που θα εξασφάλιζαν την ανάδειξη του με όσο το δυνατόν χαμηλότερη έκπτωση (καθορισμός τιμών), καθώς και γ) την υποβολή προσφορών κάλυψης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ