Καταργούνται λιμενικοί σταθμοί σε Θράκη και Καβάλα

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το υπ' αριθμόν 81 Προεδρικό Διάταγμα «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών».


Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είχε υπογραφεί από τον κ. Βαρβιτσιώτη στις 8 Ιανουαρίου. Τότε σε ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνονταν ότι σε «ό,τι αφορά τη νέα διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών, βασικά κριτήρια των παρεμβάσεων του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ήταν η ορθολογικότερη κατανομή των δυνάμεων στην Επικράτεια, ο καλύτερος σχεδιασμός της δράσης των μονάδων, μέσω της διοικητικής υπαγωγής μικρότερων σε μεγαλύτερες, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, από τις 217 Λιμενικές Αρχές, δημιουργούνται 179».
Οι αλλαγές όσον αφορά στα Κεντρικά Λιμεναρχεία Αλεξανδρούπολης και Καβάλας
Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης
1. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής: α. Από την ανατολική εσχατιά των συνόρων του κράτους και δυτικά μέχρι το ανατολικό άκρο των εκβολών του ποταμού Νέστου. β. Τη νήσο Σαμοθράκη, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 2.α. Το Υπολιμεναρχείο Σαμοθράκης μετατάσσεται σε Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, με έδρα τη Σαμοθράκη. β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στη νήσο Σαμοθράκη, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 3.α. Το υπολιμεναρχείο Πόρτο Λάγος μετατάσσεται σε Β' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, με έδρα το Πόρτο Λάγος. β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β' Λιμενικού Τμήματος Πόρτο Λάγος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ανατολικά από την ακτή έναντι των βράχων Μερμήγκια Ροδόπης και δυτικά μέχρι το ανατολικό άκρο των εκβολών του ποταμού Νέστου, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 4. Ο Λιμενικός Σταθμός Μαρώνειας Ροδόπης, που ιδρύθηκε με την υπ' αριθ. 4128/14/1990 απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης» (Β' 482), καταργείται. 5. Ο Λιμενικός Σταθμός Αβδήρων που ιδρύθηκε με την αριθ. 4128/5.95 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Ίδρυση Λιμενικού στο λιμάνι Αβδήρων Ξάνθης» (Β' 291), καταργείται. 6. Ο Λιμενικός Σταθμός Φαναρίου Ροδόπης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 142/1997 «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Φανάρι Ροδόπης και καθορισμός της τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότητάς του» (Α' 125), καταργείται.
Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας
1. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής: α. Ανατολικά από τις εκβολές του ποταμού Νέστου, συμπεριλαμβανομένων, και δυτικά μέχρι τις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα, συμπεριλαμβανομένων. β. Τη νήσο Θάσος, τις νησίδες Ξερονήσι, Θασοπούλα, Παναγία, Κοίνυρα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 2.α. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στη νήσο Θάσος, τις νησίδες Παναγία, Κοίνυρα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. β. Ο Λιμενικός Σταθμός Πρίνου καταργείται. 3.α. Ο Λιμενικός Σταθμός Κεραμωτής μετατάσσεται σε Β' Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, με έδρα την Κεραμωτή Καβάλας. β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β' Λιμενικού Τμήματος Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ανατολικά από τις εκβολές του ποταμού Νέστου, συμπεριλαμβανομένων, και δυτικά μέχρι το δυτικό όριο του όρμου Βάλτος και τη νησίδα Θασοπούλα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες. 4. Ο Λιμενικός Σταθμός Ελευθερών Καβάλας, καταργείται.

xronos.gr