Αρχική Εκπαίδευση - Παιδεία Θεσσαλονίκη: Aνακαλείται η άδεια λειτουργίας του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

Θεσσαλονίκη: Aνακαλείται η άδεια λειτουργίας του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη, με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., κ. Γεώργιος Βούτσινος, αφού εξετάστηκαν όλες οι αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Γενικού Γραμματέα: «Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους».

Χορηγοί Επικοινωνίας

Must Read

- Advertisement -S-