Θεσσαλονίκη

Το 2012, όπως και το... 2011

Χωρίς φλόγα στον πύργο του Τριγωνίου, στα βυζαντινά τείχη, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, αλλά και χωρίς κάποια συγκεκριμένη - έστω…