Πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη

Πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη

Για τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου 2020 ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση, η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου.

Μετά από έκτακτη συνάντηση συνεργασίας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ και την πρόεδρο της επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.θ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου και της εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου της ΠΚΜ σε θέματα αρμοδιότητας των Λαϊκών Αγορών αποφασίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, εντός και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης λόγω της αυστηρής τήρησης προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόσταση των τριών μέτρων μεταξύ των δραστηριοποιούμενων πωλητών, έως ότου ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία λειτουργίας επεκτάσεων παράλληλων λαϊκών αγορών σε συνεννόηση με τους Δήμους και τη Τροχαία.

Συγκεκριμένα προτείνεται: Προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα και έως την έκδοση και την υπογραφή απόφασης τροποποίησης των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, ύστερα από την σχετική γνώμη της Επιτροπής Λ.Α .ο ο περιορισμός του μήκους πάγκου των πωλητών θα έχει ως εξής:

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Mήκος πάγκου 5 μέτρων θα αναπτύσσεται σε τρία μέτρα

Μήκος πάγκου 4 μέτρων θα αναπτύσσεται σε τρία μέτρα

Μήκος πάγκου 3 μέτρων θα αναπτύσσεται σε δύο μέτρα

Μήκος πάγκου 2 μέτρων θα παραμένει ως έχει.

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Μήκος πάγκου 7 μέτρων θα αναπτύσσεται σε 5 μέτρα

Μήκος πάγκου 5 μέτρων θα αναπτύσσεται σε 3 μέτρα

Μήκος πάγκου 4 μέτρων θα αναπτύσσεται σε 3 μέτρα

Μήκος πάγκου 3 μέτρων θα αναπτύσσεται σε 2 μέτρα

Μήκος πάγκου 2 μέτρων θα παραμένει ως έχει.

Από την ανωτέρω προσαρμογή εξαιρούνται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται με διασκευασμένα αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα οχήματα. Σε περιπτώσεις εκθετηρίων πώλησης που δεν μπορούν να περιοριστούν ως προς το μήκος τους, θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.