Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σήμερα 07/09

στις Κοινότητες Ν. Μηχανιώνας και Επανομής (08:00 έως 12:00), λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν.

Συγκεκριμένα, θα μείνουν χωρίς ρεύμα, οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της Επαρχιακής Οδού Ν. Μηχανιώνας-Επανομής καθώς και στις περιοχές ΜΟΓΓΟΛΙΚΑ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΒΑΪΝΑ ΠΗΓΑΔΙ, ΣΜΙΛΑ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑ.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Τέλος, όσοι καταναλωτές έχουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει να τους ελέγξουν εάν περιστρέφονται όπως πριν.