Αλλού η γραμμή, αλλού τα πασαλάκια στην Μητροπόλεως

Αλλού η γραμμή, αλλού τα πασαλάκια στην Μητροπόλεως

Ή την διαχωριστική γραμμή έβαλε λάθος ο Δήμος ή τα πασαλάκια.

Τοποθετήθηκαν ξανά τα πασαλάκια στην οδό Μητροπόλεως, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από το σημείο την προηγούμενη εβδομάδα λόγω εργασιών.

Σήμερα όμως τοποθετήθηκαν ξανά, ωστόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης έβαλε τα πασαλάκια δίπλα από την κίτρινη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει τις δυο λωρίδες κυκλοφορίας. Έτσι τα πασαλάκια δεν πατάνε πάνω στην γραμμή με αποτέλεσμα να είναι πιο κοντά στην αριστερή πλευρά του δρόμου.