Μασούτης:Να απαλλαγεί η ΔΕΘ από φόρους και εισφορές για 12 μήνες

Μασούτης:Να απαλλαγεί η ΔΕΘ από φόρους και εισφορές για 12 μήνες

Στην τηλεδιάσκεψη φορέων της Θεσσαλονίκης για την ΔΕΘ, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Ιωάννης Μασούτης

δήλωσε ότι η ΔΕΘ- Helexpo θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Πολιτεία, με πλήρη απαλλαγή από τις φοροδοτικές  και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις για το 2020.

Συγκεκριμένα ο κ. Μασούτης δήλωσε αναλυτικά τα εξής:

«Η ΔΕΘ αποτελεί ένα θεσμό άρρηκτα δεμένο με την ιστορία της πόλης μας και ήταν πάντα μια γιορτή για τη Θεσσαλονίκη και μια διοργάνωση με διεθνή ακτινοβολία και ιδιαίτερη σημασία για την τοπική αλλά και ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Είναι προφανές ότι η ΔΕΘ-Helexpo AE είναι αυτή που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την απόφαση ματαίωσης της φετινής διοργάνωσης της γενικής έκθεσης του Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνω την πλήρη φοροαπαλλαγή και εισφοροαπαλλαγή της εταιρείας για 12 μήνες ως αντιστάθμισμα της απώλειας εσόδων. Συγκεκριμένα προτείνω την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ για 12 μήνες, φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2020, ΕΝΦΙΑ για το 2020 και εργοδοτικών εισφορών για 12 μήνες. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει μια γενναία έκπτωση σε χρεώσεις ΔΕΗ και ΕΥΑΘ για 12 μήνες. Τέλος, προτείνω την πλήρη απαλλαγή της εταιρείας από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών και φόρων για 12 μήνες.»