Νοτοπούλου: «Ο κ. Ζέρβας παίζει στοίχημα με την κληρονομιά της πόλης»

Νοτοπούλου: «Ο κ. Ζέρβας παίζει στοίχημα με την κληρονομιά της πόλης»

Δήλωση της Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης Θεσσαλονίκη Μαζί, Κατερίνας Νοτοπούλου.

 

 

Αναλυτικά:

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κάνει τα πάντα προκειμένου όχι να μην καθυστερήσει το έργο του Μετρό́, αλλά́ για να μη δικαιωθεί́ η αντίθετη άποψη που λέει πως η Ιστορία δεν τεμαχίζεται και αποτελεί́ αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας.

Γι’ ακόμη μια φορά́ υπερθεματίζει σε σχέση με την κυβέρνηση ακόμη και με την Αττικό́ Μετρό́ ΑΕ, με στόχο να καλύψει τις ευθύνες του για την πορεία του έργου και τις ατυχείς επιλογές του.

 

Η απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό́ Βενιζέλου, δηλαδή́ η μη λύση, του έχει γίνει εμμονή́. Ο κ. Ζέρβας παίζει στοίχημα με την κληρονομιά́ της πόλης και με το σημαντικότερο έργο υποδομής. Μετά του απαραιτήτου επικοινωνιακού́ σόου των εντυπώσεων. Έχουμε Δημοκρατία, έχουμε Δικαιοσύνη. Δεν έχετε εμπιστοσύνη κ. Ζέρβα στους θεσμούς; Η κ. Μενδωνη χρειάζεται τη στήριξή σας; Προς τι η πρεμούρα;