Απ ευθείας διάθεση προϊόντων στην Καλαμαριά (Πλαζ Αρετσού)

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων στην Καλαμαριά (Πλαζ Αρετσού)

Απευθείας διάθεση προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη πλαζ Αρετσούς, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

 Η διάθεση προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 14:00 από το "Αγροτικό Παντοπωλείο" Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας.