Χωρίς νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης

Έκτακτη διακοπή νερού σε εξέλιξη

στις οδούς Φιλελλήνων, Καστοριάς και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς, στην περιοχή των Μετεώρων. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί έως τις 19:30.