Προσλήψεις στον Δήμο Θερμαϊκού

Προσλήψεις στον Δήμο Θερμαϊκού

Ο Δήμος Θερμαϊκού πρόκειται να προσλάβει

δύο χειριστές, που κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες για τα κατωτέρω υφιστάμενα μηχανήματα έργου:

1. Ακτοκαθαριστή (ελκυστήρες παντός τύπου πλην γεωργικών): άδεια χειριστή ΙΑ΄ομάδας - Γ΄τάξεως

2. Μηχανοκίνητο σάρωθρο (σκούπα): άδεια χειριστή Ι΄ομάδας - Δ΄τάξεως

Πληροφορίες στο 2392330053 - 029.