Προσοχή! Μη πόσιμο το νερό των κατοίκων Ασκού, τονίζει η ΔΕΥΑ Λαγκαδά

Προσοχή! Μη πόσιμο το νερό των κατοίκων Ασκού, τονίζει η ΔΕΥΑ Λαγκαδά

Να μην χρησιμοποιούν το νερό του δημοτικού δικτύου

για πόση, μαγείρεμα και παρασκευή τροφίμων ζητά από τους κατοίκους του Ασκού Λαγκαδά η δημοτική επιχείρηση.

Η ανακοίνωση:

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ανακοινώνει πως, κατόπιν των προβλεπομένων δειγματοληψιών νερού που διενεργούνται σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας, βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά και των σχετικών Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας, παρατηρήθηκε στον Ασκό υπέρβαση των προβλεπομένων από την νομοθεσία ορίων ορισμένων εκ των ελεγχθέντων παραμέτρων.

Για το λόγο αυτό και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των συμπληρωματικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν, ειδοποιούνται οι κάτοικοι της Τ.Κ. Ασκού να μην χρησιμοποιούν μέχρι νεωτέρας το νερό του δημοτικού δικτύου για πόση, μαγείρεμα και παρασκευή τροφίμων.

Η Δημοτική Επιχείρηση θα σας κρατάει ενήμερους για όλα τα διορθωτικά μέτρα που θα ληθφούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.