Με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής οι εκλογές της Ένωσης Στρατιωτικών Περ. Εν. Θεσσαλονίκης

Με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής οι εκλογές της Ένωσης Στρατιωτικών Περ. Εν. Θεσσαλονίκης

Τις τελευταίες ημέρες, με συντονισμένες ως φαίνεται ενέργειες, κάποιοι προσπάθησαν να διαβάλλουν την Ένωσή μας. Με αφορμή τις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 22 Μαρ 2020, διαδίδοντας ανυπόστατες και ψευδείς πληροφορίες.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, τονίζονται τα ακόλουθα:
Οι εκλογές είχαν προκηρυχθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 22 Ιαν 2020. Η Ένωση με έγγραφο της στις 12 Φεβ 2020 αιτήθηκε και έλαβε την απαραίτητη έγκριση για την πραγματοποίηση των εκλογών στον χώρο των γραφείων της που εδρεύουν στο Στρδο «Κωττα». Επιπροσθέτως , όρισε μέλος του Δ.Σ., ως υπεύθυνο , στην πύλη του Στρδου για υποβοήθηση του έργου των οργάνων ασφάλειας. Σημειώνεται ότι η είσοδος γινόταν μόνο κατόπιν επίδειξης της υπηρεσιακής ταυτότητας.
Δικαστικός αντιπρόσωπος διορίστηκε μετά από αίτηση της Ένωσης στο Δ.Σ.Θ., όπως προβλέπεται . Η ίδια επικοινώνησε με το Δ.Σ. και ενημερώθηκε πλήρως για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που ελήφθησαν για εκείνη την μέρα.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, λαμβάνοντας την υπόψιν υφιστάμενη κατάσταση , υπενθυμίστηκε στα μέλη η επιλογή ψηφοφορίας επιστολικά. Με το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τους συνάδελφους , η συντριπτική πλειοψηφία έκανε χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας . Ως συνέπεια των παραπάνω ήταν η ελάχιστη φυσική παρουσία . Η Ένωση μερίμνησε για την διάθεση γαντιών, μασκών και αντισηπτικών σε όλους τους παρευρισκόμενους . Την ημέρα των εκλογών εντός των γραφείων βρίσκονταν μόνο η εφορευτική επιτροπή και ένα άτομο κάθε φορά που ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα, τηρώντας όλες τις αποστάσεις ασφάλειας. Οι υπόλοιποι βρίσκονταν στον αυλιο χώρο του Στρδου , μεγέθους άνω των 1000 τ.μ. , χωρίς ποτέ να ξεπερνούν τον αριθμό των 10 ατόμων και τηρώντας πάντοτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφάλειας .
Υπενθυμίζουμε, ότι οι ισχύοντες μέχρι και την 22 Μαρ 2020 περιορισμοί δεν απαγόρευαν, έμμεσα ή άμεσα, την διενέργεια αρχαιρεσιών. Οι εκλογές από τη φύση τους δεν απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία μεγάλου αριθμού προσώπων, αλλά οι εκλογείς προσέρχονται διαδοχικά ένας - ένας, χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός. Πρώτιστα δε, η δυνατότητα επιστολικής ψήφου διασφαλίζει πλήρως, στην παρούσα κρίσιμη περίοδο, την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Δημοκρατία συνεχίζει και πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί.
Η Ένωση επιφυλάσσεται πάντως νόμιμου δικαιώματος της για την προστασία τόσο των μελών της αλλά και των μελών του Δ.Σ. από κάθε μορφής συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Tό Συμβούλιο

Ένωση στρατιωτικών

Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης