Δωρεάν σεμινάρια Life Coaching στη Θεσσαλονίκη

Δωρεάν σεμινάρια Life Coaching στη Θεσσαλονίκη

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων.
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, θα υλοποιήσει με τον κ. Δημήτριο Τσέλιο, (Σύμβουλο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching & Mentoring Ελλάδος) το πρόγραμμα Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι:
Α) Ένας κύκλος βιωματικών σεμιναρίων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης που απευθύνεται  σε νέους ηλικίας 18-30 ετών. Ο κύκλος θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) τρίωρα μηνιαία σεμινάρια με τα εξής θέματα:
1ο) Personal Branding, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
2ο) Σύστημα Αξιών, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
3ο) Σύστημα Πεποιθήσεων, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
4ο) Στοχοθεσία, Δευτέρα 11 Μαΐου 2020
 
Β) Ένας κύκλος βιωματικών σεμιναρίων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης που απευθύνεται σε  ηλικίες 30 ετών και άνω. Ο κύκλος θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) τρίωρα μηνιαία σεμινάρια, με τα εξής θέματα:
1ο) Διαχείριση χρόνου, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
2ο) Σύστημα Πεποιθήσεων, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
3ο) Διαχείριση Συναισθημάτων, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020
4ο) Επικοινωνία & Διαχείριση Συγκρούσεων, Τετάρτη 13 Μαΐου 2020
και από ώρα 18:00 έως 20:30
Τα Βιωματικά σεμινάρια  Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης”, θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης».
Η αίτηση θα αναρτηθεί στη διεύθυνση https://opengov.thessaloniki.gr/e-ypiresies/applications/aitiseis, στις 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:00.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων.
Στο τέλος των σεμιναρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 3 σεμινάρια.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 231331-8661  και  231331–8664.