Προσλήψεις 4 διερμηνέων στη Θεσσαλονίκη

Προσλήψεις 4 διερμηνέων στη Θεσσαλονίκη

Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών

της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προκηρύσσει  την πρόσληψη θέσεων 4 (τεσσάρων) Διερμηνέων –Πολιτισμικών Μεσολαβητών (cultural mediators) στη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, με Σύμβαση  ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών στη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‐ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ».

Οι 4 θέσεις αφορούν την διερμηνεία στις κάτωθι γλώσσες:

‐ Αραβικά
‐ Farsi (Φάρσι)
‐ Kurmanji (Κουρμάντζι)
‐ Sorani (Σοράνι)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ