Κοινωνικό τιμολόγιο από την ΕΥΑΘ

Κοινωνικό τιμολόγιο από την ΕΥΑΘ

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό τιμολόγιο για δωρεάν νερό παρέχει η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ στους δικαιούχους του ΚΕΑ.

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει - κατόπιν σχετικής αιτήσεως - τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει: Δωρεάν ποσότητα νερού 2m3 ανά μήνα ανά μέλος και Δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%. Η αίτησή σας για τη χορήγηση του ΕΕΤ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης, για τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής στο ΕΕΤ, μόνο στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ. Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News Μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξη σας στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο μόνο εφόσον έχετε ήδη υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος χορήγησης του ΕΕΤ πρέπει να γνωρίζετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% απαιτείται η επισύναψη έγκυρου πιστοποιητικού ΚΕΠΑ. Εάν δεν έχετε δηλώσει ήδη τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και σχέση με το ακίνητο) στην ΕΥΔΑΠ, μέσω της ιστοθέσης μας, παρέχονται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Δικαιούχοι οι οποίοι διαμένουν σε ακίνητο το οποίο τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή είναι φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτου, θα πρέπει (εκτός του να γνωρίζουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) να προσκομίσουν σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ. 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας 3. Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS) αντίγραφο εντύπου της Φορολογικής Δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η Διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους. Κοινωνικό τιμολόγιο και στην ΕΥΑΘ χωρίς αιτήσεις Το κοινωνικό τιμολόγιο στην ΕΥΑΘ περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις στην τιμή χρέωσης του νερού, ενισχύεται και διευρύνεται το κοινωνικό τιμολόγιο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση έργων υποδομής της εταιρείας (μεταξύ άλλων, επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, έργα αποχέτευσης στον Δενδροπόταμο, συντήρηση του αγωγού της Αραβησσού). Δικαίωμα ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ ή ανανέωσής του (κατηγορίες ΚΟΤ Α' και ΚΟΤ Β') έχουν όσοι είναι δικαιούχοι των αντίστοιχων τιμολογίων της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ένταξη - ανανέωση γίνεται αυτομάτως, χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών στην ΕΥΑΘ. Σε περίπτωση που «φαίνεται» διαφορετικός χρήστης-υπόχρεος στο ρεύμα και το νερό ή δε διαθέτει η ΕΥΑΘ τον ΑΦΜ σας, απευθυνθείτε στην εταιρεία.. Το οικιακό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ είναι κλιμακωτό. Για παράδειγμα: σε ένα οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 60 κυβικά μέτρα νερού, τα πρώτα 10 κυβικά τιμολογούνται με 0,42 ευρώ/κυβικό, από τα 11 έως τα 40 κυβικά η χρέωση γίνεται με 0,60 ευρώ/κυβικό κι από τα 41 έως τα 60 κυβικά με 0,70 ευρώ/κυβικό. Στους νέους λογαριασμούς διατηρούνται σταθερά τα τέλη αποχέτευσης (80% επί της αξίας του νερού), τα πάγια και το ειδικό τέλος κύκλου νερού. Επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης και διαχείρισης υδάτων (αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου). Εξοφλήστε - ρυθμίστε τις οφειλές σας με ευνοϊκούς όρους (ελάχιστη δόση από 20 ευρώ - 50 ευρώ ανάλογα με το ύψος της οφειλής και το τιμολόγιό σας). Έτσι, δεν κινδυνεύετε να σας κοπεί το νερό και να χρεωθείτε τέλη επανασύνδεσης! eyath438