Παράταση ρύθμισης οφειλών στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Παράταση ρύθμισης οφειλών στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους παρατείνεται η προθεσμία

υποβολής αίτησης για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και με την έκδοση του ΦΕΚ 145Α΄(αρθρ.6).

Επιπλέον, προσδιορίζεται ότι στην παράταση θα περιλαμβάνονται όσες οφειλές βεβαιωθούν ταμειακά μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατ’ εφαρμογή του ευνοϊκού νόμου, καλεί τους οφειλέτες του να προσέλθουν στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, προς ενημέρωσή τους και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους .

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1), στο Τμήμα Ταμείου (γραφείο 223, 2ος όροφος), καθώς επίσης μπορούν και να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2313 317563, 2313 317562, 2313 317564, 2313 317566, 2313 317568, 2313 317569, 2313 317571, 2313 317572, 2313 317586 και 2313317621).