Ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στο πρώτο τρίμηνο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.


Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6% (0,5%, 1,2%, 2,2% και 2,6% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2018 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 1,0% το 2017.

Συγκεκριμένα, η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 4,0% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,9% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η αύξηση των τιμών σε σχέση με το 2017 ήταν 1,8% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι μείωσης 0,8% το 2017, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 1,4% το 2018, έναντι μείωσης 1,2% το 2017.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 5,8% στην Αθήνα, 3,9% στη Θεσσαλονίκη, 1,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,5%, 1,0%, 0,7% και 0,9% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2018, ενώ για το σύνολο του 2018, η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,6%, έναντι μείωσης κατά 1,1% το 2017.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 
 
 

2017

2018 *

2018 *

2019 *

 

α΄

β΄*

γ΄*

δ΄*

α΄*

 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

59,0

59,9

59,3

59,7

60,1

60,6

61,6

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,0

1,6

0,5

1,2

2,2

2,6

4,0

 
       

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

 

1. Νέα (έως 5 ετών)

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

60,7

61,8

61,2

61,6

62,0

62,5

63,6

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-0,8

1,8

0,7

1,3

2,6

2,7

4,0

 

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

57,9

58,8

58,1

58,6

59,0

59,4

60,4

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,2

1,4

0,3

1,1

1,9

2,5

3,9

 
       

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

1. Αθήνα

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

56,2

57,7

56,5

57,3

58,1

58,7

59,8

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,0

2,5

0,8

1,7

3,4

4,3

5,8

 

2. Θεσσαλονίκη

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

54,5

55,0

54,6

54,8

54,8

55,8

56,8

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,4

1,0

0,2

0,4

1,3

2,0

3,9

 

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

61,6

62,1

61,9

62,1

62,1

62,3

63,1

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,1

0,7

0,2

1,0

0,9

0,9

1,9

 

4. Λοιπές περιοχές

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,1

64,7

64,4

64,6

64,7

65,0

66,1

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-0,7

0,9

0,2

0,7

1,5

1,3

2,6

 

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

 

Δείκτης τιμών (1997=100)

149,6

152,0

149,9

151,4

152,8

153,8

156,4

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,1

1,6

0,2

1,2

2,2

2,9

4,4

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος & fpress.gr

 

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.