Ο Νίκος Παπαϊωάννου είναι νέος πρύτανης του ΑΠΘ

Ο Νίκος Παπαϊωάννου είναι νέος πρύτανης του ΑΠΘ

Ο Νίκος Παπαϊωάννου είναι νέος πρύτανης του ΑΠΘ.

 

Σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα ο κ. Παπαϊωάννου έλαβε ποσοστό περίπου 55% έναντι περίπου 45% του νυν αντιπρύτανη του ΑΠΘ, Θεόδωρου Λαόπουλου.