Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δ. Θεσσαλονίκης

Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δ. Θεσσαλονίκης

Αιτήσεις για την ένταξη κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο κοινωνικό παντοπωλείο

για τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 ( δεύτερο εξάμηνο έτους 2019 και πρώτο εξάμηνο έτους 2020), ξεκινούν από την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 9:00 έως 12:00, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Μοναστηρίου 53-55/5ος όροφος).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, όλων των μελών του νοικοκυριού.

6) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), όλων των μελών του νοικοκυριού.

7) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, πιστοποίηση αναπηρίας κλπ)