Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το θέμα για τη Νέα Τούμπα

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το θέμα για τη Νέα Τούμπα

Το θέμα της Νέα Τούμπας θα συζητηθεί σήμερα στην  τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας.

Η σχετική εισήγηση της αντιπεριφερειάρχη, Βούλα Πατουλίδου, αφορά την «Παροχή γνωμοδότησης για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το νέο Γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ., ως προς τον καθορισμό ορίου περιοχής παρέμβασης και αρχικών στοχεύσεων».

Αναλυτικά τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης: 


ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση πρακτικών της 6ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 2019»
Εισηγητής: Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 703/21-03-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 774/26-03-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 4ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 842/02-04-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 5ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 922/09-04-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 6ο: «Εξουσιοδότηση προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης: ‘’Παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κυκλοφοριακού θορύβου στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόμβο Κ10 έως τον κόμβο Κ12 και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων από τον κόμβο της οδού Βούλγαρη έως τον κόμβο Κ12’’ στο Ε.Π. ΚΜ (Κωδικός Πρόσκλησης: 160.6e, Α/Α ΟΠΣ.: 3572, Α.Π. 1348/01/03/2019)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της υπ΄αρ. 1319/28-02-19 (κωδ.152.5a, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3467) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Προστασία, Διαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου μετώπου - Αντιπλημμυρική Προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στον Άξονα προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόσληψης και της διαχείρισης κινδύνων με τίτλο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα»»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:

‘’Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 149.4e)
‘’Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’» (υπ’ αρ. 147.10a)
‘’Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 145.9iii)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων, ασταριών, πισσοειδών & υφαλοχρωμάτων’’ της εταιρείας με την επωνυμία ‘’HB BODY Α.Β.Ε.Ε.’’, στο Ο.Τ. 50 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ. Δέλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 10ο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα ‘’Επέκταση κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου δυναμικότητας από 160 σε 440 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 330 μόσχους πάχυνσης’’ ιδιοκτησίας ‘’Μουρατίδη Χαράλαμπου’’, που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Νικομηδινού, Δ.Ε. Απολλωνίας, του Δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωμοδότηση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Δήμο Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.


ΘΕΜΑ 12ο: «Παροχή γνωμοδότησης για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το νέο Γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ., ως προς τον καθορισμό ορίου περιοχής παρέμβασης και αρχικών στοχεύσεων»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.