Το πρόγραμμα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών  του δήμου Θεσσαλονίκης ενόψει Πάσχα

Το πρόγραμμα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του δήμου Θεσσαλονίκης ενόψει Πάσχα

Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, ο βρεφονηπιακός σταθμός του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) θα παραμείνουν κλειστοί

ενόψει των εορτών του Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου έως και την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.