Εργασίες συντήρησης στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας

Εργασίες συντήρησης στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας

Εργασίες συντήρησης στην Επαρχιακή Οδό 27 Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας

θα πραγματοποιηθούν από Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας, από σήμερα έως και την Παρασκευή.Πιο αναλυτικά, οι εργασίες συντήρησης αφορούν σε συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού, και θα πραγματοποιηθούν επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης- Νέας Μηχανιώνας, από τη διασταύρωση του αεροδρομίου έως την είσοδο της Περαίας, από τις 7.30 έως τις 14.00, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.