Αιτήσεις για εγγραφή στο κοινωνικό παντοπωλείο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αιτήσεις για εγγραφή στο κοινωνικό παντοπωλείο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»)

ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, από 25/5/2017 λειτουργεί Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 14 /1/2019 έως 1/2/2019 και ώρες από 09:00 έως 14:00, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Πρώην Στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου Τ.Κ.56121).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά από 20/12/2018 στο τηλ. 2310725326.