Οδηγίες ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη λειτουργική της ανεξαρτησία

Οδηγίες ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη λειτουργική της ανεξαρτησία

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή, οι αρχές που αποτυπώνονται στη εν λόγω ανακοίνωση, πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.
 
Ανακοίνωση σχετικά με τη Λειτουργική Ανεξαρτησία και τις Αρχές που διέπουν την ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, απέστειλε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Λεωνίδας Μπακούρας.
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή, οι αρχές που αποτυπώνονται στη εν λόγω ανακοίνωση, πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. 
 
Η ανακοίνωση έχει κοινοποιηθεί στους Χρήστες Διανομής, στους αδειοδοτημένους Εγκαταστάτες, στα Μέσα Ενημέρωσης και στους opinion leaders στις περιοχές Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, όπου αναγράφονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας και email της Εταιρείας για τη γνωστοποίηση κάθε συμβάντος σχετικού με την απόκλιση από τις Αρχές της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας και τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.