Δεκάδες παραβάσεις σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Δεκάδες παραβάσεις σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Οι τροχονομικοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία θα συνεχιστουν καθόλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Εξήντα τρεις παραβάσεις βεβαιώθηκαν στη διάρκεια των 119 ελέγχων που έγιναν σήμερα, πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Από το σύνολο των παραβάσεων οι 40 αφορούν σε παραβάσεις ταχογράφου, οι 16 διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις, οι 4 στη μη χρήση ζωνών ασφαλείας, οι 2 σε στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου και μία αφορά σε έλλειψη πυροσβεστήρα.