Ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

 

Ως αντιδήμαρχοι ορίζονται:

  1. Αποστολίδου Μαρία, Οικονομικών και Προσωπικού
  2. Μανωλόπουλος Βασίλειος, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου
  3. Μεζίκης Βασίλειος, Παιδείας
  4. Πουρσανίδης Τριαντάφυλος, Αθλητισμού
  5. Καρράς Ευστράτιος, Αστικοδημοτικής κατάστασης
  6. Κατζικάς Γεώργιος, Καθαριότητας

Επίσης ορίζονται εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κκ Παναγιωτίδης Γαβριήλ σε θέματα υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής και οικονομικών, Κουσενίδης Αλέξανδρος σε θέματα ΑΜΕΑ και αθλητισμού, Σουσλόγλου Νικόλαος σε θέματα διεύθυνσης εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ), Κεσόγλου Παύλος σε θέματα πολιτισμού και εθελοντών και Αρμπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία σε θέματα πολιτισμού.