Εστία μόλυνσης με οργανικα φάρμακα και δηλητήρια, ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Κορώνεια

Εστία μόλυνσης με οργανικα φάρμακα και δηλητήρια, ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Κορώνεια

Υψηλό ρυπαντικό φορτίο που προέρχεται από το ρέμα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης διαπιστώθηκε στο χείμαρρο Μπογδάνα, που καταλήγει στη λίμνη Κορώνεια. Το συμπέρασμα προέκυψε από αναλύσεις που

διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης, μετά τον μαζικό θάνατο ψαριών, τον περασμένο Ιούνιο, στο ρέμα Μπογδάνα.

Συγκεκριμένα, αν και από τις τοξικολογικές αναλύσεις που έγιναν στη σάρκα νεκρών ψαριών και στο νερό δεν προέκυψε η ύπαρξη οργανικών δηλητηρίων ή και φαρμάκων, ωστόσο οι δείκτες οργανικής ρύπανσης που μετρήθηκαν στα δείγματα νερού από τον Μπογδάνα, ήταν οριακές ή και υπερέβαιναν κατά τρεις τάξεις μεγέθους τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για διάθεση αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες.

Αντίθετα, κατά πολύ υψηλότερες υπερβάσεις των ίδιων παραμέτρων καθώς και της αγωγιμότητας και των συγκεντρώσεων ολικού αζώτου έως και 70 φορές του ανώτερου επιτρεπτού, καταγράφηκαν στα δείγματα αποβλήτων που πάρθηκαν από το ρέμα που δέχεται τα απόβλητα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

«Τα παραπάνω συνηγορούν στην εκτίμηση ότι το περιστατικό της μαζικής θανής των ψαριών που καταγράφηκε κατά μήκος του ποταμού Μπογδάνα, οφείλεται στο υψηλό οργανικό ρυπαντικό φορτίο που εκρέει από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη περίοδο (τον περασμένο Ιούνιο) και τη σχετικά μικρή ροή και ποσότητα των υδάτων του ποταμού» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Φορέα.

Μάλιστα, η σχετική διαπίστωση, όπως επισημαίνουν, ενισχύεται και από το γεγονός ότι η θανή των ψαριών ήταν σχεδόν ολοκληρωτική στις περιοχές κατάντη της συμβολής του ρέματος που δέχεται τα απόβλητα του ΧΥΤΑ με τον Μπογδάνα και αφορούσε όλα τα είδη ιχθυοπανίδας που απαντούν στο σύστημα, ανεξαρτήτως μεγέθους και είδους.

«Δεδομένου όλων των παραπάνω και λόγω του γεγονότος ότι το φαινόμενα ρύπανσης των νερών του Μπογδάνα σημειώνονται τακτικά, επισημαίνεται ο κίνδυνος συνεχούς επιβάρυνσης όχι μόνο της λίμνης Κορώνειας, η οποία βρίσκεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά και του ίδιου του υδροφόρου ορίζοντα στη λεκάνη που διαρρέεται από τον Μπογδάνα» τονίζεται από τον Φορέα.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης διενήργησαν αυτοψία στο ρέμα Μπογδάνα και συγκεκριμένα στη γέφυρα προς Άσσηρο, όπου διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά η παρουσία έντονου αφρού, ενώ τα νερά του χειμάρρου από το ΧΥΤΑ ανέδιδαν έντονη δυσοσμία και είχαν μαύρο χρώμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ