Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Γ. Μπουτάρη

Ανακοινώθηκαν σήμερα στη "Διάυγεια" οι νέοι αντιδήμαρχοι του Γιάννη Μπουτάρη, οι οποίοι μειώθηκαν στους

5 από 8 που ήταν. Το νέο σχήμα του δήμου Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους Θανάση Παππά, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Χασδάι Καππόν, Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης, Κων/νο Ζέρβα , Αντιδήμαρχο Κινητοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών, Νεολαίας και Εθελοντισμού, Καλυψώ Γούλα, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και Έλλη Χρυσίδου Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας.  Η θητεία των νέων αντιδημάρχων φτάνει τα 2,5 χρόνια, ενώ εκτός σχήματος έμεινε ο Ανδρέας Κουράκης.