Φαντάσου την πόλη: Θεσσαλονίκη 2014 - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η πλατφόρμα «Φαντάσου την πόλη» σχεδιάζεται και αναπτύσσεται με στόχο να ανοίγει έναν άμεσο και δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στους πολίτες, τις κοινότητες των μελετητών και δημιουργών και τους τοπικούς φορείς για

τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις των έργων ανάπλασης κοινής ωφέλειας στις ελληνικές πόλεις.

'Σκοπός των δράσεων «Φαντάσου την πόλη» είναι να διερευνήσουμε και να προκαλέσουμε νέες διαδικασίες και θεσμούς μέσα από τους οποίους καθορίζεται η ταυτότητα των ελληνικών πόλεων, η εικόνα και η εμπειρία τους' σημειώνουν οι διοργανωτές.

Ξεκίνησε το 2009 και αφορά σε εκθέσεις που αναπτύσσονται στις ελληνικές πόλεις μέσα από τις οποίες παρουσιάζονται προτάσεις ανάπλασης του αστικού τοπίου (εργασίες, μελέτες, σχέδια, μακέτες, υλικό έρευνας) της εκάστοτε πόλης και σε ένα σύνολο παράλληλων εκδηλώσεων (διαλέξεις, συζητήσεις, εργαστήρια, δρώμενα). Μέχρι σήμερα εξελίσσεται ως μία διατοπική κοινότητα σε περισσότερες από 10 πόλεις

Μέσα από τις εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη» οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να αντιληφθούν τις δυνατότητες βελτίωσης της εικόνας και της ποιότητας ζωής της πόλης και να οραματιστούν την πόλη τους.

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στις εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη» προκύπτουν από την συγκέντρωση υλικού που αναπτύσσεται από φοιτητές και ερευνητές στα πλαίσια των εργασιών τους μέσα σε δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ακόμα και του εξωτερικού ή επαγγελματίες σχετικών κλάδων στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης και προβολής του έργου τους. Πρόκειται για προτάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, πολιτιστικής, τουριστικής, περιβαλλοντολογικής σημασίας, ανάλογα με το πλαίσιο εκπόνησης των εργασιών.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των παράλληλων δράσεων της έκθεσης: Φαντάσου την πόλη: Θεσσαλονίκη 2014