Θετική στον κορωνοϊό νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Σερρών