ΠΚΜ: Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού

ΠΚΜ: Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού

Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

στη Θεσσαλονίκη και στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναβάλλονται μέχρι και 12.04.2020 λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για την εξάπλωση του ιού COVID-19.