Εκεί όπου όλα είναι υπό συζήτηση για την επόμενη χρονιά, κλείνουν και τα σίγουρα.