Από το κολεόπτερο σαράκι στον «κορονόπτερο  ιο»

Από το κολεόπτερο σαράκι στον «κορονόπτερο ιο»

Ένα καινούργιο σαράκι έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του, ο «κορονόπτερος».

  Η προνύμφη του εκτός από σωματοφόνος είναι και ψυχοτρόφος κάνοντας στοές στο εσωτερικό της ψυχής .

Έτσι, το σαράκι εκτός από σωματοκτόνο, κινδυνεύουμε να εξελιχθεί, αν δεν έχει γίνει ήδη,  και σε ψυχοκτόνο και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα. Στόχος του είναι να προσβάλει εκτός από την ύλη και την ψυχή, την οποιαδήποτε ψυχή, ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας, κοινωνικής τάξης.

   Όπως το κολεόπτερο, ομοίως και το «κορονόπτερο» επιλέγει ψυχές σάπιες, άρρωστες, σπασμένες, ασθενικές, λανθάνουσες. Οι προσβεβλημένες ψυχές εμφανίζουν χαρακτηριστικές μικρές τρυπούλες οι οποίες όμως είναι η αρχή πολύπλοκων εσωτερικών  στοών για τις οποίες έχουν δουλέψει οι προνύμφες του «κορονόπτερου» τρεφόμενες από τα εσώψυχά τους. Στη συνέχεια, αρχίζει  να πέφτει από αυτές κάτι πολύ ψιλό, σαν πριονίδι, το οποίο όμως δεν είναι τίποτε άλλο από τα περιττώματα της ψυχοτροφής του σαρακιού.

  Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ψυχοπροσβολής από το «κορονόπτερο» σαράκι, που υποδηλώνει και την επικίνδυνη αναπαραγωγή του, είναι ένας χαρακτηριστικός, ανέξοδος φαινομενικά , επαναλαμβανόμενος τηλεθόρυβος, «talk – talked», «tell – told». Μόνο ένα έμπειρο και έν-πιστο αυτί μπορεί να αναγνωρίσει την επικινδυνότητα του ήχου. Πράγματι ο πολυακροάσιμος και πολυκρίσιμος  αυτός τηλεθόρυβος προκαλείται από την επικίνδυνη αναπαραγωγή, την εναπόθεση πάρα πολλών αυγών στις σχισμές, στις πληγές, στα τελματώδη, στα ανήλια, στα σκοτεινά σημεία της ψυχής. Από αυτά τα αυγά πολύ εύκολα μπορούν να βγουν οι νύμφες, με πολλά ζεύγη ποδιών, μια κεφαλή, με λευκό αλλά ύπουλο παρθενικό χρώμα και βλεννώδη υφή.  Είναι αυτές οι νυμφευμένες με τον «τελωνισμό», που αναλαμβάνουν το έργο να προχωρήσουν στο εσωτερικό της ψυχής και κατατρώγοντάς την, να ανοίξουν νέες στοές μέχρι να καταστρέψουν τη δομή της.

  Είναι αυτές οι νύμφες που με αυτή την τροφή θα γίνουν κορονόπτερα που πολύ γρήγορα θα ξαναζευγαρώσουν αυξάνοντας εκθετικά την καταστροφική ψυχοπροσβολή τους.  Κάποιες είναι εργάτες, κάποιες οπλίτες, κάποιες αναπαραγωγοί, κάποιες φτερωτοί βασιλιάδες, ένα μόνο βασίλισσα.

Αν οι εργάτες είναι καλοί, η βασίλισσα μετά από συνεύρεση μπορεί να τους κάνει φτερωτούς βασιλιάδες. Αυτοί μπορούν να πετάξουν προς ανεύρεση άλλης ψυχοτροφής. Αυτή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και επέκταση της αποικίας.

Οι εργάτες είναι υπεύθυνοι για αναζήτηση της τροφής, του ανοίγματος στοών και της προστασίας της αποικίας από ανεπιθύμητους εισβολείς.     

  Το νέο αυτό κορονόπτερο σαράκι έχει τεράστια υλική, σωματική, οικονομική και ψυχική σημασία. Όσον αφορά στην ψυχική σημασία, η διαφορά του από τα προϋπάρχοντα ψυχοσαράκια είναι ότι η αντιμετώπισή του δεν μπορεί να γίνει με εμβολιοδολώματα, αλλά με ειδικό υπερ-καπνισμό ο οποίος είναι δύσκολος διότι χρειάζεται ισχυρό αποτελεσματικό καπνογόνο. Τέτοιο υπάρχει αλλά η χρήση του χρειάζεται ανοικτή ψυχή, έμπιστο εκπαιδευμένο προσωπικό και παρουσία εμπνευσμένου υπεύθυνου. Απαραίτητη προϋπόθεση το σώμα να μεταλάβει ειδική φαρμακευτική κοινωνία και η ψυχή να παραμείνει σφραγισμένη σε ειδικό χώρο, διότι σε ανοικτό χώρο ο καπνισμός δεν έχει αποτελέσματα. Μόνο εάν «Κατευθυνθεί η ψυχή ως θυμίαμα ενώπιόν Του» ο καπνός  αυτός μπορεί να είναι εξαιρετικά διεισδυτικός και μπορεί να περάσει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης  του θανατηφόρου κορονόπτερου επαναφέροντας την ζωή στην ψυχή νικώντας τον θάνατό της.

  Ο ψυχογόνος αυτός καπνός, ο ευωδιαστός, δεν κοστίζει τίποτα ούτε έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Προσοχή όμως: προκαλεί  τη διάβρωση ευγενών μετάλλων και γενικά πολύτιμων ακριβών αντικειμένων.

Οι χρήστες του πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά ορθόδοξα πρωτόκολλα και να φροντίζουν τη συνεχή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας και συνεχούς εξαερισμού.

   Η μοναδική αυτή μέθοδος μπορεί πρόσκαιρα να μειώσει τον πληθυσμό των κορονόπτερων αλλά δεν μπορεί να τον εξαφανίσει. Αν δεν υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση και τήρηση των ατομικών και συλλογικών μέτρων προστασίας της, το πρόβλημα μπορεί να επανέλθει.

Χριστός Ανέστη

Κωνσταντίνος Β. Τερψίδης

Υ.Γ. Οι τηλεόπληκτοι στόχοι του σαρακιού μπορούν αν επιθυμούν και άνευ δισταγμού να επιλέξουν εναλλακτικά, για προστασία, την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 10306 που τηλεδιαδίδει γνωστός γελωτοποιός προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ψυχοβόλι του κορονόπτερου.  

Αν συνάδει δε, δια τους αδυνατούντας εξομολογειθύναι τω Κυρίω, αινούμενοι Αυτόν εν ψαλτηρίω, να συνάδουν εν χορδαίς και οργάνω και εν κυμβάλοις αλαλαγμών παρά τη νταλίκα πρωτο-ψάλτους.

«Έλα μην κλαις, μη μου κλαις, στ’ ορκίζομαι, για παραισθήσεις καλές φημίζομαι.»