Το ακίνητο των 31,5 στρεμμάτων πωλήθηκε τελικά, προ ολίγων ημερών σε δημοπρασία έναντι 9.000.0001 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ μόλις πάνω από την τιμή εκκίνησης.