Πάνος Καλίδης: "Οι γυναίκες με την ένδυσή τους βιάζουν την ψυχή του άντρα"

Πάνος Καλίδης: "Οι γυναίκες με την ένδυσή τους βιάζουν την ψυχή του άντρα"