3 καθημερινές μας συνήθειες που σκοτώνουν την ερωtική μας ζωή

3 καθημερινές μας συνήθειες που σκοτώνουν την ερωtική μας ζωή

Η σeξουαλική μας ζωή επηρεάζεται από δεκάδες παράγοντες, και η επίδρασή τους είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να επηρέασει τον αριθμό των επαφών, αλλά και την ποιότητα της σeξουαλικής μας συνέυρεσης.

 

Οι γιατροί επιμένουν πως η ερωtική ζωή είναι εξίσου σημαντική για την υγεία ενός ανθρώπου, όσο η διατροφή και η γυμναστική.

Δείτε παρακάτω 3 συνήθειες που πολλοί έχουμε και καταστρέφουν την ερωtική μας διάθεση.

Ο ύπνος

Μελέτες έχουν συνδέσει τις λίγες ώρες ύπνου και την κακή ποιότητα ύπνου με την μειωμένη σeξουαλική μας διάθεση. Το οξύμωρο είναι ότι αυτό ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή κακή ερωtική ζωή προκαλεί αυπνίες.

Η καθιστική ζωή

Η γυμναστική είναι αφροδισιακή. Το οξυγόνο που μεταφέρεται όταν ασκούμαστε αυξάνει την ερωtική μας διάθεση και προσφέρει και εντονότερους οpγασμούς. Όλες οι τελευταίες μελέτες έχουν αναδείξει ως νούμερο ένα κίνδυνο για τη στυtική δεισλειτουργία την καθιστική ζωή.

Το κινητό

Πολύωρη παραμονή και έκθεση στα social media αυξάνει τα επίπεδα του στρες και καταστρέφει την διάθεσή μας, ενώ τελευταίες έρευνες συνδέουν την υπνηλία των ορμονών μας που συνδέονται με την σeξουαλικότητά μας με την υπερβολική χρήση του κινητού.