Κοινωνία

Ούτε μία αγοραπωλησία το 2014 σε όλη τη χώρα!

Την απογοήτευση τους εκφράζουν μεσίτες, συμβολαιογράφοι και ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω της τεράστιας μέιωσης που σημειώνουν οι αγοραπωλησίες. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα…