Eνοίκια Σεπτεμβρίου: Ποια "κουρεύονται" υποχρεωτικά (Πίνακας)

Eνοίκια Σεπτεμβρίου: Ποια "κουρεύονται" υποχρεωτικά (Πίνακας)

Τους πίνακες με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που δημοσιεύτηκαν στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις καλούνται να μελετήσουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καθώς ο Σεπτέμβριος τους φέρνει αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο ένας πίνακας, προβλέπει τις περιπτώσεις που το ενοίκιο του Σεπτεμβρίου πρέπει να κουρευτεί υποχρεωτικά κατά 40%.

Ο δεύτερος πίνακας, περιέχει τους ΚΑΔ ενοικιαστών οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μείωση ενοικίου σε ποσοστό τουλάχιστον 30% (και πάνω). Προσοχή: στον δεύτερο πίνακα άπτεται του ιδιοκτήτη αν θα δεχτεί το κούρεμα ή όχι.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης θα δικαιούται έκπτωσης φόρου. Αν το κούρεμα είναι υποχρεωτικό (δηλαδή υπάρχει ΚΑΔ από τον πρώτο πίνακα) η αποζημίωση θα φτάνει στο 30% επί του ενοικίου που δεν θα καταβληθεί (δηλαδή του κουρεμένου ενοικίου). Αν πάλι το κούρεμα συμφωνηθεί ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στον ενοικιαστή, η επιστροφή φόρου θα είναι ίση με το 12% επί του αρχικού ενοικίου πριν αυτό κουρευτεί.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να κουρέψουν το ενοίκιο του Σεπτεμβρίου κατά 40%
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετρα-ψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ2

Το παράρτημα με τους σχετικούς ΚΑΔ, είναι το εξής: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ4

 

 

Πηγή:thetoc.gr