Στις 15 Απριλίου κληρώνει για την ΕΛΒΟ

Στις 15 Απριλίου κληρώνει για την ΕΛΒΟ

Στις 2 Απριλίου στις 12:00 θα αποσφραγισθούν οι προσφορές των επενδυτών που θα εκδηλώσουν εμπράκτως ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΕΛΒΟ, που βρίσκεται σε ειδική εκκαθάριση. Βέβαια πόσοι εξ αυτών θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας και ποιος εξ αυτών θα ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής θα το γνωρίζουμε στις 15 Απριλίου.

Μέχρι σήμερα άτυπο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει περισσότερα από 5 επενδυτικά σχήματα. Μεταξύ αυτών η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Γερμανική Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW), η Ισραηλινή Plasan, η εκ Νοτίου Αφρικής Paramount Group και η ελληνική Kouimtzis Group.

Ο γερμανικός όμιλος Krauss-Maffei Wegmann και ο νοτιοαφρικανικός Paramount Group είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και στο παρελθόν για την ΕΛΒΟ, και συγκεκριμένα στον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος είχε ακυρωθεί λόγω μη υποβολής νομότυπων προσφορών.

Στους ενδιαφερόμενους "ακούγονται” επίσης τα ονόματα της Intracom Defence, του ομίλου Πετρόπουλου και του ινδικού ομίλου Tata Group. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στο Capital.gr, διατηρεί το δικαίωμα, να αποκτήσει έναντι τιμήματος το 21% της ΕΛΒΟ μετά από μια τριετία.

Αναφορικά με την τρέχουσα διαδικασία και με βάση το τεύχος διακήρυξης του βασικού διαγωνισμού μεταβιβάζονται τα εξής περιουσιακά στοιχεία:

Ακίνητα και συγκεκριμένα
ϊ. Ένα οικόπεδο έκτασης 190.206,97 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 της ΒΙΠΕ Σίνδου,

ϋ. Ένα οικόπεδο έκτασης 76.957 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της ΒΙΠΕ Σίνδου,

iii. Ένα οικόπεδο έκτασης 5.322 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της ΒΙΠΕ Σίνδου,

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Σίνδου,

3. Εξοπλισμό

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το σήμα και ο δι-ακριτικός τίτλος "ΕΛΒΟ", και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες IT και πατέντες που έχει τυχόν κατοχυρώσει η εταιρεία.

Στις ρήτρες της διαδικασίας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα του εκκαθαριστή, κατόπιν διαβούλευσης με το Ελληνικό Δημόσιο, να μην κάνει δεκτή την προσφορά συγκεκριμένου διαγωνιζομένου και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή του συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου στο διαγωνισμό, για λόγους προστασίας ουσιωδών συμφερόντων της Εθνικής Ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος και για τον λόγο αυτό θα δύναται να ζητήσει και να λάβει κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνιζόμενο, προκειμένου να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμά του.

Το ίδιο δικαίωμα θα διαθέτει ο Εκκαθαριστής και σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρακτικό σχήμα, σχετικά με συγκεκριμένο μέλος της κοινοπραξίας, με ενδεχόμενη συνέπεια τον αποκλεισμό της κοινοπραξίας ως συνόλου.

Εκτός από τον βασικό διαγωνισμό "τρέχει” παράλληλα ένας ακόμη για την εκποίηση αποθεμάτων ανταλλακτικών, δύο οικοπέδων στο Καλοχώρι και 11 4x4 cargo στρατιωτικών φορτηγών (δεξιοτίμονα), κατασκευής του 2013. Η εγγυτική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει ύψος: 1 εακτ. ευρώ για τα ανταλλακτικά, Ισόποσο με το προσφερόμενο τίμημα για τα δύο οικόπεδα και 200.000 ευρώ για τα στρατιωτικά φορτηγά.

 

Πηγή:capital.gr