Ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη το 2020

Ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη το 2020

Όλες οι κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης

πριν την ηλικία των 67 ετών μέσα στο 2020, στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων

Μπορεί η γενική ηλικία συνταξιοδότησης να έχει αυξηθεί στα 67 έτη, με το «νόμο Κατρούγκαλου», αλλά προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος η οποία. κάθε χρόνο ανοίγει το δρόμο σε συνταξιοδότηση με μικρότερη ηλικία, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

H μεταβατική περίοδος λήγει το 2002 και το νέο έτος το δικαίωμα για έξοδο στη σύνταξη έχουν 35 κατηγορίες ασφαλισμένων με πλήρη ή με μειωμένη σύνταξη και για ορισμένους η ηλικία συνταξιοδότησης φτάνει και τα 55 έτη.

Όπως αναφέρει το Newmoney.gr οι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών)

2. Μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).

3. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το έτος 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

4. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το έτος 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και με 10.800 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

5. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).