Προστασία πρώτης κατοικίας: Πόσοι έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πόσοι έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα

Συνολικά 22.882 "κόκκινοι" δανειολήπτες έχουν αρχίσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από την 1η Ιουλίου 2019 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2019:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 34.009 χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 22.882 χρήστες.

 

- Έχουν υποβληθεί 82 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

- Έχουν δοθεί 16 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν ήδη αποδεχθεί 5 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.