Αυτές τις σχολές προτίμησαν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών (στατιστικά)

Αυτές τις σχολές προτίμησαν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών (στατιστικά)

 

Tα στατιστικά προτιμήσεων, επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής κοινοποίησε το υπουργείο Παιδείας.

 

Χαρακτηριστικό.είναι το γεγονός ότι στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις οι πρώτες 15 σχολές προτίμησης των υποψηφίων αφορούσαν σε Παιδαγωγικά Τμήματα. Μάλιστα, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συγκέντρωσε την προτίμηση…20.000 υποψηφίων.

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_Επιτυχ. Υποψ._Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_Υποψηφίων_Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018_Επιτυχ. Υποψ._Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018_Υποψηφίων_Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ_Επιτυχ. Υποψ._Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ_Υποψηφίων_Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ_Επιτυχ. Υποψ._Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ_Υποψηφίων_Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Επιτυχ. Υποψ._Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Υποψηφίων_Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Επιτυχ. Υποψ._Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Υποψηφίων_Πανελ. 2019