Προειδοποίσηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 952

Έτοιμο το πρώτο ελληνικό… προσούτο!

Ένα προϊόν με ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά και σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες, το οποίο «γεννήθηκε» στο πλαίσιο της υλοποίησης του διακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος «QUBIC – Animal Breeding: Quality Biodiversity Innovation Competitiveness», είναι έτοιμο να λανσαριστεί στην αγορά.

Πρόκειται για το ελληνικό «Μέλαν Ακροκώλιον» το οποίο έρχεται να συναγωνιστεί το ισπανικό hammon και το ιταλικό prosciutto.

Αυτό το πρότυπο αναπτυξιακό παράδειγμα του ελληνικού μαύρου χοίρου, από τον οποίο παράγεται το «Μέλαν Ακροκώλιον», παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) του ΕΚΕΤΑ καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο Eπιστημονικός Yπεύθυνος του Έργου Ερευνητής δρ Αναγνώστης Αργυρίου με τους συνεργάτες τους. Στο πρόγραμμα διάσωσης και εκτροφής της αυτόχθονης φυλής του ελληνικού μαύρου χοίρου συμμετέχουν τρεις Έλληνες παραγωγοί, οι οποίοι άντλησαν τεχνογνωσία από συναδέλφους τους στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Στόχου 3 – Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στην πορεία του έργου και έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό επιλέχτηκε ως Τεχνικός σύμβουλος του ΙΝΑ – ΕΚΕΤΑ στο έργο QUBIC η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) του ΕΚΕΤΑ καθηγητή Αθ. Τσαυτάρη, το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA/INA), ένα Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας, έχει ως προτεραιότητα του με την έρευνα να γεφυρώσει τα χωρικά, επιχειρηματικά και λειτουργικά κενά και τις αποκλίσεις σε όλη την παραγωγική διαδικασία των τροφίμων.

Κύριοι στόχοι του είναι:

α) να προσδώσει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και στα προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης και παραγωγής τροφίμων και ποτών

β) η κατευθυνόμενη ικανοποίηση των αναγκών των για μεγάλες ομάδες καταναλωτών αλλά και της μεταποιητικής βιομηχανίας

Με άλλα λόγια, η μετατροπή της σημερινής συμβατικής παραγωγικής διαδικασίας σε μια διαδικασία που ενσωματώνει ένταση γνώσης, καινοτομία και υψηλή τεχνολογία με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνώς αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα και δυνατότητα εξαγωγικής διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Μια συμβολαιοποιημένη παραγωγή που προσδίδει μεγαλύτερη αξία στα παραγόμενα στον τόπο μας προϊόντα, όπως επίσης και στις παραδοσιακές ποικιλίες μας και φυλές ζώων αλλά και παραγόμενα από αυτές τρόφιμα από την βιομηχανία.

Βασικός Πυλώνας στήριξης σε αυτή την προσπάθεια του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας είναι οι σύγχρονες και ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των γονιδιωματικών τεχνολογιών, που εφαρμογές τους βρίσκονται πλέον σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.

Για  την πενταετία 2009-2013 το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας έχει επιτύχει να συμμετέχει ως Συντονιστής (Coordinator) ή Εταίρος (Partner) σε ανταγωνιστικά προγράμματα που άπτονται της παραγωγής τροφίμων. Το ΙΝΑ έχει καταφέρει την συμμετοχή σε προγράμματα συνολικού ύψους χρηματοδότησης14.5 εκ. Ευρώ εκ των οποίων τα2 εκ. Ευρώ αφορά χρηματοδότηση στο ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑ (Δες συνημμένο Πίνακα).

Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και συνεργάζονται με το ΙΝΑ 41 εταίροι από 13  διαφορετικές χώρες. Από το σύνολο των εταίρων 12 είναι ερευνητικοί και  8 παραγωγικοί φορείς.
Ένας από του κύριους στόχους του EKETA/INA είναι και η αποτύπωση και αξιοποίηση της μεγάλης βιοποικιλότητας της Ελλάδας ώστε να υποβοηθήσει βελτιωτικά προγράμματα αλλά και παραγόμενα Ελληνικά προϊόντα.

Βασικός Πυλώνας στήριξης σε αυτή την προσπάθεια του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας είναι οι σύγχρονες και ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των γονιδιωματικών επιστημών, δηλαδή των επιστημών που επικεντρώνονται στην μελέτη των γονιδίων και του συνόλου του γενετικού υλικού που υπάρχει στους διάφορους οργανισμούς.

Με την χρήση αυτών, τα τελευταία χρόνια, το ΙΝΑ έχει καταφέρει να αποτυπώσει γενετικά την βιοποικιλότητα ελληνικών ποικιλιών φυτών όπως τα κεράσια, τα κυδώνια, τα ψυχανθή, τα όσπρια, η άμπελος, τα πεύκα κ.α. αλλά και ζώα όπως οι ελληνικές αυτόχθονες φυλές χοίρων ώστε να εφαρμοστούν πρακτικές διάσωσης και διατήρησής τους.

Ας μην ξεχνάμε ότι για τα γειτονικά μας κράτη η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι πολύ σημαντική γιατί γνωρίζουν ότι η αξιοποίηση της αποτελεί και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, δίνοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα παραγόμενα προϊόντα, κάτι που στην Ελλάδα μόλις τώρα έχουμε αρχίσει να κατανοούμε και να αξιοποιούμε.

Οι παραπάνω τεχνολογίες αποτύπωσης της βιοποικιλότητας που αναπτύχθηκαν στο ΙΝΑ μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο που εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να εγγυηθεί την προέλευση ενός ποιοτικού προϊόντος, να προστατέψει τον καταναλωτή αλλά και να προσδώσει μια ποιότητα και προστιθέμενη αξία στα ελληνικά προϊόντα που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.

«Το εγχείρημα διάσωσης και παραγωγής προϊόντων από την αυτόχθονη ελληνική φυλή μαύρου χοίρου υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό διακρατικό έργο QUBIC, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED που συντονίζει στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) του ΕΚΕΤΑ. Το πρόγραμμα QUBIC καλύπτει όλη την Μεσόγειο και άπτεται των περιοχών όπου τα ζωικά προϊόντα ωρίμανσης αποτελούν παράδοση και πηγή εσόδων. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 7 εταίρους οι οποίοι προέρχονται από τις εξής χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, και το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) του ΕΚΕΤΑ ως μοναδικό Έλληνα εταίρο. Επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Σικελίας – τμήμα γεωργίας και αγροτικής παραγωγής» επισήμανε η κ. Ελένη Φελέκη -  Χημικός μηχανικός στον Τομέα διακρατικών έργων της Διεύθυνσης Δημοσίου Τομέα της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι ΑΕ.

Όπως τόνισε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου – ερευνητής του ΕΚΕΤΑ δρ Αναγνώστης Αργυρίου, η κεντρική ιδέα του προγράμματος QUBIC πηγάζει από την ανάγκη να προστατευτεί και να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα των ζώων και ο χώρος όπου ζουν, στοχεύοντας σε μια αειφόρο αγροτική παραγωγή στις περιοχές όπου επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος αποτελούν σημαντικό μέρος της παραδοσιακής κουζίνας και κουλτούρας. Σημαντικό τμήμα των δράσεων του προγράμματος QUBIC αποτέλεσε η αποτύπωση των οργανωτικών και τεχνικών πτυχών της παραγωγικής διαδικασίας και αλυσίδας διανομής, έχοντας ως σημεία σύγκρισης i) τις υπάρχουσες διαφορές σε εξειδίκευση αλλά και ii) τις εμπειρίες που χαρακτηρίζουν τους εταίρους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα κατάφερε να συλλέξει και να οργανώσει ενδιαφερόμενους της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων ωρίμανσης ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς εμπειρίας και ειδίκευσης. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με την συμμετοχή στο πρόγραμμα όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της λεκάνης της Μεσογείου, με την οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, δημιουργώντας ένα δίκτυο επικοινωνίας όπου γνώση και εμπειρίες ανταλλάσσονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επισκέψεις Ελλήνων κτηνοτρόφων, αλλαντοποιών αλλά και εκπροσώπων φορέων στην Σικελία και στην Πάρμα της Ιταλίας, όπου η ανταλλαγή εμπειριών ήταν καταλυτική για τους Έλληνες εκπροσώπους.


Απτό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η για πρώτη φορά παραγωγή προϊόντων ωρίμασης από ελληνικό μαύρο χοίρο στην Ελλάδα. Μολονότι τα νούμερα παραγωγής είναι ακόμη σε δοκιμαστική – πιλοτική φάση, το ενδιαφέρον των καταναλωτών αλλά και οι πολύ καλές κριτικές για την γεύση και ποιότητά τους σε εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και επιλεγμένα εστιατόρια προϊόντων όπως το σαλάμι ωρίμανσης και το ελληνικό «Μέλαν Ακροκώλιον» (hammon ή prosciutto όπως τα ονομάζουν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί), δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για την συνέχιση της όλης προσπάθειας και μετά το τέλος του έργου.

Στο παραπάνω εγχείρημα συμμετέχουν οι Φάρμες των κ. Δημητρίου Δήμου στην Αύρα Τρικάλων, Νικόλαου Φωτιάδη στην Εξοχή Πιερίας, καθώς και το Αλλαντοποιείο Χρήστου Στρεμμένου στον Προυσό Ευρυτανίας. Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου στην Ελλάδα είναι ο Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου ενώ μέλη της επιστημονικής ομάδας εργασίας ο καθ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο Λέκτορας Μιχαηλίδης Γεώργιος.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.